Een Arduino kan via een voedingsaansluiting aangesloten worden op spanning variërend vanaf zo’n 7.5 Volt tot ruim boven de 12 Volt. Omdat de W5100 ook via de Arduino voorzien wordt van spanning betekent dit een extra warmteontwikkeling t.o.v. de nu gekozen oplossing door de 12 Volt voedingsspanning verder te reduceren tot 9 Volt middels een LM7809 spanningsregelaar.

In mijn specifieke situatie heb ik een 12 Volt voedingspanning op dak nodig om inmiddels een drietal camera’s van spanning te voorzien. Deze wordt als 19 Volt vanuit een netadaptor toegevoerd en vervolgens via DC-DC converter tot 12 Volt gereduceerd. Deze zit op een grote koelplaat bevestigd welke tevens als basis dient voor de Arduino en shield.

Via een sensor (INA-219) wordt spanning ter hoogte van de omvormer gemeten die via de shuntweerstand verder vloeit w.o. de voeding van de Arduino.

Op een Arduino bevinden zich op z’n beurt twee spanningregelaars, eentje van 5 Volt en een van 3.3 Volt. Na metingen blijkt dat de 5 Volt daar verre van mee overeenkomt, rond de 4.75 Volt blijkt ook te kunnen voorkomen.

Op zich zou dat nog daar aan toe zijn, ware het niet dat de 5 Volt ook als referentie bij de analoge poorten wordt gebruikt. Dan is een noordwester storm ineens een zuidwester geworden :-). In de diverse delen van de sketch worden deze verschillen steeds verdisconteerd.

I2C INA219 stroom- en spanningsmeting   LM7809 regelaar LM7809 schema