Een Arduino kan via een voedingsaansluiting aangesloten worden op spanning variërend vanaf zo’n 7.5 Volt tot ruim boven de 12 Volt. Omdat de W5100 ook via de Arduino voorzien wordt van spanning betekent dit een extra warmteontwikkeling t.o.v. de nu gekozen oplossing door de 12 Volt voedingsspanning verder te reduceren tot 9 Volt middels een LM7809 spanningsregelaar.

In mijn specifieke situatie heb ik een 12 Volt voedingspanning op dak nodig om inmiddels een drietal camera’s van spanning te voorzien. Deze wordt als 19 Volt vanuit een netadaptor toegevoerd en vervolgens via DC-DC converter tot 12 Volt gereduceerd. Deze zit op een grote koelplaat bevestigd welke tevens als basis dient voor de Arduino en shield.

Via een sensor (INA-219) wordt spanning ter hoogte van de omvormer gemeten die via de shuntweerstand verder vloeit w.o. de voeding van de Arduino.

 

I2C INA219 stroom- en spanningsmeting   LM7809 regelaar LM7809 schema

Medio 2018 raakte door onweer de Arduino + shield defect en heb ik het geheel vervangen door een Banana-Pi met via de usb-poort gekoppelde Arduino. De bedoeling was om met de Arduino de sensors uit te lezen en de waarden via usb (serieel) verder te verwerken.

Lange tijd heb ik met Python-script zitten te stoeien, echter bleef ik vastlopen op het feit dat bij iedere keer uitlezen van de sensors de Arduino gereset wordt.

De koppeling met een BananaPi levert echter de mogelijkheid om de sketch in de Arduino gemakkelijk op ieder willekeurig moment aan te passen via platformio

Onlangs zag ik dat er een update was uitgekomen van Meteotemplate waarna ik de verleiding niet kon weerstaan om het Arduino weerstation nieuw leven in te blazen en bedacht; waarom naast de BananaPi ook geen W5100 shield weer op de Arduino…

Toen ik nieuwe sensoren plaatste evenals een nieuwe W5100 shield, bemerkte ik dat de BananaPi met aangesloten Arduino niet wilde opstarten (boot). Het W5100 shield voeden vanuit de BananaPi usb poort blijkt niet te werken. Meting van de spanning van o.a. 5 Volt, bleek slechts een meetwaarde van rond 4 Volt te laten zien. Ik heb vervolgens de adaptorplug (9 Volt voeding) weer op de Arduino aangesloten. Waarna de BananaPi weer wil opstarten en ik weer de juiste spanning meet op de 5 Volt klemmen. Enigszins verbaasd over de werking van de combinatie aangesloten op usb-poort en voedingsaansluiting heb ik de werkzaamheden afgerond.