Voor het weerstation heb ik een Arduino Uno gekozen gecombineerd met een W5100 Ethernetshield om de gegevens via bekabeld netwerk door te sturen naar de database via de GET methode.

Voor de I2C bus worden respectievelijk poort A4 (SDA) en A5 (SCL) gebruikt waarmee de poortjes A0 tot en met A3 (4 stuks) overblijven voor analoge sensoren. Via A0 wordt met een anemometer die een analoge spanning produceert afhankelijk van de windsnelheid tussen de 0.45 en 2 Volt. Via A1 wordt met een windrichtingmeter op dezelfde wijze de windrichting bepaald. Via A2 wordt middels een UV-sensor die een spanning produceert tussen 0,08 en 1.55 Volt de UV-index bepaald. Analoge sensoren zijn eenvoudig in gebruik hebben als nadeel echter dat ze minder nauwkeurig zijn vanwege de geringe spanningsverschillen versus gemeten waarde.

Neerslag wordt gemeten middels een neerslagindicator welke per 0.254 inch een puls levert aan de digitale pin3 van de Arduino.

Na in de eerste versie van het weerstation andere sensoren te hebben gebruikt, wordt bij de huidige versie gebruik gemaakt van I2C sensoren voor het meten van luchtdruk (BMP180), temperatuur (LM75), luchtvochtigheid (AM2320) en lichtintensiteit (TSL2561).

De zogenaamde sketch (software) is in tekst-formaat via arduino_weerstation te downloaden.

Arduino Uno W5100 Ethernetshield