Voor deze situatie heb ik een Arduino Uno gekozen gecombineerd met een W5100 Ethernetshield om de gegevens via bekabeld netwerk door te sturen naar de database.

Voor de I2C bus worden respectievelijk poort A4 (SDA) en A5 (SCL) gebruikt waarmee de poortjes A0 tot en met A3 (4 stuks) overblijven voor analoge sensoren. Bij eerste proefopstellingen liep ik tegen conflicten met verschillende sensoren aan, met name de module met meerdere senoren (luchtdruk, luminantie en temperatuur) maakt vermoedelijk door spanningsverschillen (3.3 of 5V) dit tot een uitdaging.

Een Ethernetshield veroorzaakt dat een aantal van de digitale poorten in gebruik zijn en kunnen conflicteren met bijvoorbeeld een aangesloten LCD-display. Ik gebruik er echter maar 2 poorten (5 en 6).

Een zogenaamde sketch (software) neemt al snel veel van het beschikbare werkgeheugen in beslag, door echter de gegevens als gemeten waarden rechtstreeks naar de database middels de GET methode blijft de grote beperkt.

De sketch bevat momenteel nog te weinig commentaar om duidelijk te zijn voor publicatie. Na bewerking stel ik deze t.z.t. hier ook beschikbaar.

Arduino Uno W5100 Ethernetshield